Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Trần Thị Tiết

Ấp Giao Hòa B, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
bte-thanhphu-thcstranthitiet@edu.viettel.vn